iOS
 • iOS 8 eller senare med iPhone 6 eller högre
 • Måste köra Bluetooth 4.0 eller högre

Android
 • Android 5.1 eller högre
 • Måste stödja Bluetooth 4.0 eller högre

Tips om att para ihop din smarta / mobila enhet och rökare

 1. Anslut / para endast i den huvudbyggda appen:
  Använd INTE Bluetooth-funktionen i dina mobila enhetsinställningar för att söka och ansluta till rökaren. Använd endast Masterbuilt-applikationen för att koppla ihop din enhet. Om du redan har parat helt enkelt kopplar du bort / glömmer enhetsinställningen i din mobila enhet och reparerar med Masterbuilt-applikationen.
 2. Använd alltid den senaste versionen av Masterbuilt-appen och operativsystemet.
  Uppdatera till den senaste versionen av Masterbuilt-applikationen och / eller telefonoperativsystemet före parning.
 3. Bekräfta att Bluetooth är PÅ genom att kontrollera inställningarna för den mobila enheten.
  Se till att Bluetooth är på och redo att ansluta.
 4. Se till att flyg- / energisparlägen är avstängda.
  Energisparande och flyglägen kan stänga av Bluetooth-funktionalitet.
 5. Se till att din mobila enhet har en tillräcklig laddning.
  Ett svagt batteri eller låg laddning kanske inte har den kraft som krävs för att Bluetooth-signalen ska kunna nå rökaren.
 6. Flytta din enhet från potentiella störningskällor som trådlösa routrar, mikrovågor, dåligt skyddade elektroniska kablar och garageportöppnar.
 7. Radera alla sparade inställningar på din telefon genom att rensa app-cache eller installera om appen.
 8. Se till att det inte finns några andra enheter anslutna till rökaren:
  Endast en enhet kan anslutas till rökaren åt gången.
 9. Stäng av enheten i 20-30 sekunder och slå sedan på mobilenheten igen.
 10. Koppla ur rökaren i 20-30 sekunder och sätt sedan i den igen.
 11. "How To" Videos
  How to Connect
  How to Update
 12. Digital Charcoal App Overview

När du har följt stegen ovan försök att para din enhet till din rökare. Om du har problem med att para din enhet med rökaren efter att ha följt stegen ovan, vänligen kontakta vår kundtjänst för att få hjälp.

Du MÅSTE ladda upp en bild av ditt kvitto , modellnummer och serienummer för att din registrering ska vara giltig. När du har registrerat din produkt får du ett tacksvar. Svara inte på det automatiskt genererade e-postmeddelandet, eftersom vi inte kommer att få ditt svar.